Tel: 047-232105 #7406 | Mail: ncue.imba@gmail.com自強活動相簿

  • 106年第十屆自強活動

  • 2017.05.21台江四草生態

  • 105年第九屆自強活動

  • 104年第八屆自強活動

  • 102年石門水庫之旅

  • 101年太平洋翡翠灣之旅

  • 100年高屏義大之旅

  • 99年台南走馬瀨農場之旅

  • 98年大板根溫泉之旅

  • 97年阿里山日出之旅