Tel: 047-232105 #7406 | Mail: ncue.imba@gmail.com講座與研討會相簿

 • 2022全球運營與實務研討會

 • 2016TEDxNCUE活動

 • 協辦『2015論文發表會』

 • 2015/11/20彰師大企家班講堂

 • 洪蘭教授演講致意

   

 • 協辦『2012論文發表會』

   

 • 全球運籌講座

 • 健康講座

 • 世界之心講座